Επόμενες Διανομές

Δεν υπάρχουν επόμενες διανομές

Το εγχείρημα

Η Agrotopia είναι μια πλατφόρμα που έχει σκοπό να αποτελέσει το βασικό ψηφιακό εργαλείο οργάνωσης για τις δομές "Χωρίς Μεσάζοντες". Οι δομές "Χωρίς Μεσάζοντες" οργανώνουν διανομές απευθείας διάθεσης προϊόντων από τους παραγωγούς στους πολίτες, καταργώντας στην πράξη το κέρδος των ενδιάμεσων. Παράλληλα, έχουν βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας στα χρόνια της κρίσης αναπτύσοντας πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση.

Περισσότερα