Προϊόντα

Φίλτρα Αναζήτησης

Προϊόν | Παραγωγός Κατηγορία Είδος Νομός Διαθέσιμη Πόσοτητα
ΠΑΤΑΤΕΣ | ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατάτες Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 11600 Κιλά
ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ | ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φασόλια Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 1848 Κιλά
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ | ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φασόλια Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 1714 Κιλά
ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ | ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φασόλια Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 471 Κιλά
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΣΠΡΟΥΣ | ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γίγαντες Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 1630 Κιλά
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΜΑΥΡΟΥΣ | ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γίγαντες Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 947 Κιλά
Ελιές ξανθές Πηλίου | Χαρανάς Κωνσταντίνος Ελιές Συμβατικής Καλλιέργειας Μαγνησίας 1980 Κιλά
Ελιές Καλαμών μεσαίες | Χαρανάς Κωνσταντίνος Ελιές Συμβατικής Καλλιέργειας Μαγνησίας 1900 Κιλά
Ελιές Τσακιστές | Χαρανάς Κωνσταντίνος Ελιές Συμβατικής Καλλιέργειας Μαγνησίας 990 Κιλά
Ελιές Πηλίου Γλυκές | Χαρανάς Κωνσταντίνος Ελιές Συμβατικής Καλλιέργειας Μαγνησίας 1990 Κιλά
Ελιές Πηλίου Μεγαλες γλυκές | Χαρανάς Κωνσταντίνος Ελιές Συμβατικής Καλλιέργειας Μαγνησίας 1990 Κιλά
ΜΕΛΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ | ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ Μέλι Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 2500 Κιλά
ΜΕΛΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΘΥΜΑΡΙ | ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ Μέλι Συμβατικής Καλλιέργειας Κορινθίας 2600 Κιλά