ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

Αμύγδαλα | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΠΑΡΧΑΝΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Φθιώτιδας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 442 Κιλά
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΨΗΤΟ