ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ ΦΕΝΕΟΥ

Φασόλια | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΦΕΝΕΟΣ | Κορινθίας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 1.460 Κιλά