ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ

Φασόλια | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΓΚΟΥΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κορινθίας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 1.676 Κιλά