ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΛΕΥΚΟΙ ΦΕΝΕΟΥ

Φασόλια | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΦΕΝΕΟΣ | Κορινθίας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 3.850 Κιλά