ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΜΑΥΡΟΥΣ

Γίγαντες | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΓΚΟΥΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κορινθίας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 909 Κιλά