ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ME ΔΙΚΟΚΚΟ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

Παραδοσιακά Ζυμαρικά | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

Διαθέσιμη Ποσότητα: 1.000 Κιλά
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΕΥΡΙ