καρυδια ντοπια Φενεου

Φυστίκια Αράπικα | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΓΚΟΥΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κορινθίας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 150 Κιλά