ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Φασόλια | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ, ΛΑΡΙΣΑ | Λάρισας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 150.000 Κιλά
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:150 ΜΤ