κρασι Μεσενικολα καμπερνε

Κρασί Κόκκινο | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

Μεσενικολα | Καρδίτσας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 1.460 Λίτρα