ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Μανταρίνια | Συμβατικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Αργολίδας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 40.000 Κιλά