ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΦΥΣΙΚΑ 'Α

Σύκα | Βιολογικής Καλλιέργειας

Πληροφορίες Παραγωγού

Β.ΕΥΒΟΙΑ | Ευβοίας
Διαθέσιμη Ποσότητα: 4.043 Κιλά
ΦΥΣΙΚΑ ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ'Α (ΜΕΓΑΛΑ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ