ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Β.ΕΥΒΟΙΑ | Ευβοίας

Πληροφορίες Παραγωγού

Νομική Μορφή: 
Παραγωγός
Υποχρέωση Έκδοσης Απόδειξης: 
Ναι
Email Επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ,ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Πιστοποιητικά Παραγωγού: 

Προϊόντα Παραγωγού

Επωνυμία Κατηγορία Διαθέσιμη Πόσοτητα
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ Τσίπουρο 0 Λίτρα
ΤΣΙΠΟΥΡΟ Τσίπουρο 0 Λίτρα
ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΛΕΥΚΑ ΄Β (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ) Σύκα 0 Κιλά
ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΄Β (ΜΙΚΡΑ) Σύκα 0 Κιλά
ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΛΕΥΚΑ Ά Σύκα 0 Κιλά
ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΦΥΣΙΚΑ 'Α Σύκα 4043 Κιλά