ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΘΗΛΗ ΛΑΜΙΑΣ | Φθιώτιδας

Πληροφορίες Παραγωγού

Νομική Μορφή: 
Παραγωγός
Υποχρέωση Έκδοσης Απόδειξης: 
Ναι
Email Επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 
ΑΝΘΗΛΗ
Πιστοποιητικά Παραγωγού: 

Προϊόντα Παραγωγού

Επωνυμία Κατηγορία Διαθέσιμη Πόσοτητα
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 18865 Κιλά
ΡΥΖΙ Μπασμάτι ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 2824 Κιλά
ΡΥΖΙ Καρολίνα ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 19235 Κιλά
ΡΥΖΙ Γλασσέ ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 9910 Κιλά
ΡΥΖΙ Αρμπόριο ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 3 Κιλά
ΡΥΖΙ Νυχάκι ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 19925 Κιλά
ΡΥΖΙ Καστανό ΑΝΘΗΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ρύζι 7945 Κιλά