ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΦΕΝΕΟΣ | Κορινθίας

Πληροφορίες Παραγωγού

Νομική Μορφή: 
Παραγωγός
Υποχρέωση Έκδοσης Απόδειξης: 
Όχι
Email Επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 
ΓΚΟΥΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ιστοσελίδα: fasoliafeneou.gr

Προϊόντα Παραγωγού

Επωνυμία Κατηγορία Διαθέσιμη Πόσοτητα
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΦΕΝΕΟΥ Φασόλια 560 Κιλά
ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ ΦΕΝΕΟΥ Φασόλια 1460 Κιλά
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΛΕΥΚΟΙ ΦΕΝΕΟΥ Φασόλια 3850 Κιλά
ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΕΝΕΟΥ Φασόλια 5480 Κιλά
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΕΝΕΟΥ Πατάτες 3000 Κιλά