Σταυρόπουλος Γεώργιος

Ίκλαινα | Μεσσηνίας

Πληροφορίες Παραγωγού

Νομική Μορφή: 
Παραγωγός
Υποχρέωση Έκδοσης Απόδειξης: 
Ναι
Email Επικοινωνίας: 

Προϊόντα Παραγωγού

Επωνυμία Κατηγορία Διαθέσιμη Πόσοτητα
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Εξαιρετικό Παρθένο Καλαμάτας οξύτητας 0,1 - 0,8 Ελαιόλαδο 475 Λίτρα