Ξηρογιαννη Π. Μαργιάννα Greenland products

Μεσσήνης | Μεσσηνίας

Πληροφορίες Παραγωγού

Νομική Μορφή: 
Όμαδα Παραγωγών
Υποχρέωση Έκδοσης Απόδειξης: 
Ναι
Email Επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 
Στέρνα Μεσσηνίας
Ιστοσελίδα:

Προϊόντα Παραγωγού

Επωνυμία Κατηγορία Διαθέσιμη Πόσοτητα
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ελιές 2000 Κιλά