Όροι Χρήσης

1.Γενικά

Η Agrotopia σαν σκοπό έχει την διευκόλυνση των δομών “Χωρίς Μεσάζοντες” στην οργάνωση διανομών. Η Agrotopia δεν προβαίνει σε καμμία οικονομική συναλλαγή με τους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα. Η Agrotopia αποτελεί απλώς τόπο συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών (δομών, παραγωγών, καταναλωτών) οι οποίοι συναντιούνται ελεύθερα και οργανώνουν την συνεργασία τους. Η Agrotopia δεν φέρει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναρτώνται στην πλατφόρμα ούτε για την ακρίβεια στην τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των μελών της πλατφόρμας. Η Agrotopia διατηρεί  το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά ή να αποβάλει με δική της απόφαση και από την πλατφόρμα όποιον χρήστη θεωρεί ότι δεν τηρεί τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση .

2. Χρήστες

2.1 Παραγωγός

2.1.1 Στοιχεία Παραγωγού

Τα στοιχεία που καταχωρεί ο παραγωγός στην πλατφόρμα οφείλει να είναι αληθή. Τα στοιχεία είναι δημόσια και εμφανή σε όλους τους χρήστες.

Κατ’ εξαίρεση το τηλέφωνο του παραγωγού είναι εμφανές μόνο στις δομές.

Κατ’ εξαίρεση το ΑΦΜ του παραγωγού είναι εμφανής μόνο στους διαχειριστές της πλατφόρμας. Δίνεται από την διαχείριση μόνο στις επιβεβαιωμένες δομές εφόσον ζητηθεί από αυτές.

2.1.2 Ενέργειες Παραγωγού

Ο παραγωγός μπορεί να καταχωρήσει τα προϊόντα του. Τα στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα του οφείλουν να είναι αληθή.

Τα προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί και έχουν εμπλακεί σε κάποιο αίτημα έστω και μια φορά στην πλατφόρμα δε γίνεται να διαγραφούν και παραμένουν αποθηκευμένα για αρχειακή χρήση. Τα προϊόντα μπορούν να αποσυρθούν βάζοντας 0 στην διαθέσιμη ποσότητα. Επίσης όταν ένας παραγωγός απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του τα προϊόντα αποσύρονται αυτόματα.

Ο παραγωγός μπορεί να διαλέξει μία κατηγορία για να εντάξει το προϊόν του. Η Agrotopia διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την κατηγορία αυτή άμα το κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του παραγωγού.

Ο παραγωγός οφείλει να απαντάει εγκαίρως στα αιτήματα των δομών και εφόσον τα αποδεχτεί οφείλει να παραδώσει τις ποσότητες που του ζητάει η δομή στον ορισμένο χρόνο και τόπο συνάντηση. Ο παραγωγός οφείλει σε περίπτωση που δεν μπορεί να παρευρεθεί απρόοπτα στην διανομή να το αναφέρει άμεσα στην δομή.

Ο παραγωγός πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσει ότι έχει επαρκή ποσότητα για να παραδώσει σε όλους τους καταναλωτές που έχουν παραγγείλει προϊόντα καθ’ όλη την διάρκεια της διανομής.

Η τιμή η οποία ισχύει για κάθε προϊόν σε μια διανομή είναι η τιμή που έχει το προϊόν την στιγμή που γίνεται το αίτημα από την δομή που οργανώνει την διανομή. Η τιμή αυτή αναγράφεται και στο αίτημα και με αυτήν ως αντίτιμο οφείλεται και να διανείμετε το προϊόν.

Οι περισσότερες δομές εφαρμόζουν ένα ποσοστό αλληλεγγύης επί των πωληθέντων. Το ποσοστό αυτό δίνεται σε είδος από τον παραγωγό για να χρησιμοποιηθεί από την δομή σε δράσει αλληλεγγύης. Οφείλεται να παραδώσετε τα προϊόντα επί του ποσοστού αλληλεγγύης όταν αυτά ζητηθούν από τη δομή μετά το τέλος της διανομής.

Ο παραγωγός οφείλει να ενημερώνει την πλατφόρμα για τα προϊόντα που τελικά έδωσε στην κάθε διανομή.

2.2 Δομές

2.2.1 Στοιχεία Δομής

Το στοιχεία που καταχωρεί το δίκτυο οφείλουν να είναι αληθή. Τα στοιχεία είναι δημόσια και εμφανή σε όλους τους χρήστες.

Η δομή πριν να της δοθεί η δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να ελεγχθεί από την Agrotopia και να εγκριθεί.

Η δομή για να μπορεί να συμμετέχει στην πλατφόρμα οφείλει να έχει κοινωνικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

2.2.2 Ενέργειες Δομής

Η δομή μπορεί να οργανώσει διανομές. Τα στοιχεία που αφορούν τις διανομές της οφείλουν να είναι αληθή.

Η δομή μπορεί να κάνει αιτήματα στους παραγωγούς και να αποφασίζει ποια από όσα γίνουν αποδεκτά θα προσθέσει τελικά στην διανομή. Η δομή οφείλει να κάνει καλή χρήση της δυνατότητας της αυτής και να μη κάνει αιτήματα για υπερβολικά μεγάλες ποσότητες προϊόντων .

2.3 Καταναλωτής

2.3.1 Στοιχεία Καναλωτή

Τα στοιχεία που καταχωρεί ο καναλωτής στην πλατφόρμα οφείλει να είναι αληθή. Τα στοιχεία του καταναλωτή είναι κρυφά και είναι εμφανή μόνο στην διαχείριση και στην δομή που οργανώνει την διανομή.

2.3.2 Ενέργειες Καταναλωτή

Ο καταναλωτής οφείλει να κάνει καλή χρήση της πλατφόρμας και να παραγγέλνει προϊόντα που πραγματικά πρόκειται να παραλάβει και να πληρώσει στην διανομή.

Ο καταναλωτής εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένος οφείλει να επιβεβαιώσει την παραγγελία του μέσα από το σχετικό email . Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία του δεν θα καταχωρηθεί στο σύστημα.

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει πολλές παραγγελίες για διαφορετικά πρόσωπα με την σύμφωνη γνώμη τους και χρησιμοποιώντας τα δικά τους στοιχεία μέσα από τον ίδιο λογαριασμό.

Ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει τα χρονικά όρια και τις οδηγίες που του δίνει η δομή. Η Agrotopia δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν παραλάβει τελικά τα προϊόντα του.

3.Σχολιασμός

Ο σχολιασμός οφείλει να είναι καλοπροαίρετος και να βασίζεται σε αληθή στοιχεία. Απαγορεύονται οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί και η παραβίαση της ιδιωτικότητας .

Ο παραγωγός μπορεί να σχολιάσει μόνο στα προϊόντα του και μόνο ως απάντηση σε σχόλιο που έχει δεχθεί.

Η δομή έχει δικαίωμα να σχολιάσει όλα τα προϊόντα και να αναφέρει τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισε σε σχέση με την συνεργασία της με τον παραγωγό.

Ο εγγεγραμμένος καταναλωτής έχει την δυνατότητα σχολιασμού μόνο των προϊόντων που παρήγγειλε και παρέλαβε. Για την επιβεβαίωση τους θα πρέπει να καταθέσει τον κωδικό σχολιασμού που θα παραλάβει στην διανομή.

Ο μη εγγεγραμμένος καταναλωτής δεν έχει δυνατότητα σχολιασμού.

Η Agrotopia διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση σχόλια τα οποία θεωρεί ότι παραβιάζουν τους όρους χρήσης ή έρχονται σε αντίθεση με την καλή χρήση της πλατφόρμας.

4. Ιδιωτικότητα

Το Agrotopia σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να την προστατεύσει. Παρέχουμε αυτή τη Δήλωση Εχεμύθειας για να σας ενημερώσουμε για την Πολιτική μας περί Προσωπικών Δεδομένων και τη συνήθη εφαρμογή της από μας, καθώς και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών που σας αφορούν όσο είστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται.

4.1  Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Καταχωρούμε αυτόματα το domain και το IP address του επισκέπτη αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν εσάς ατομικά, αλλά τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί το σε ποιο σημείο του κόσμου γίνεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η κάλυψη, η δε ανάλυση της συχνότητας επιλογής (click stream) γίνεται για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου, ώστε να βελτιώσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς εσάς. Δεν επιτρέπουμε τη σύνδεση πληροφοριών που αρχειοθετούνται αυτόματα με τον πιο πάνω τρόπο με προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένων ατόμων. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας από τον διακομιστή (server) ως αποτέλεσμα της επισκέψεως ενός δικτυακού τόπου. Αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας για να καταστήσουμε ικανό το διαδικτυακό μας τόπο να γνωρίζει ποιες ιστοσελίδες έχουμε ήδη επισκεφτεί και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγράφονται οι προτιμήσεις σας.

4.2 Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies για δύο λόγους. Για να μας βοηθούν στην καταγραφή των συχνών επισκέψεων για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση και να αναπτύσσουμε τις ιστοσελίδες μας. Για να καταγράφουμε προτιμήσεις που προσωποποιούν τις επισκέψεις σας.

Υπάρχουν τριών ειδών cookies τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο:

Session cookies

Αυτά είναι προσωρινά cookies που παραμένουν μέχρι να κλείσει ο browser. Χρησιμοποιούνται από τη δικτυακή μας εφαρμογή για να βεβαιώσουν τις σχετικές με τις συναλλαγές σας πληροφορίες, από σελίδα σε σελίδα ακολουθώντας κάθε δεδομένο, όπως όταν μία φόρμα συμπληρώνεται από αρκετές οθόνες.

Web Analytics Cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά με σκοπό τη βελτίωση και διαχείριση των δικτυακών μας τόπων.

Ένα παράδειγμα από τις πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι η πορεία που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και τα αντίγραφα της περιήγησης σας όταν πλοηγήστε στο δικτυακό χώρο. Είναι «συνεχούς» σημασίας, δεν σβήνονται όταν κλείνει ο browser.

Membership cookie

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών στις οποίες έχετε εγγραφεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατ’ αρχήν το δικτυακό τόπο με τα cookies απενεργοποιημένα. Για να εμποδίσετε την τοποθέτηση cookies στο τερματικό σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον δικό σας Internet Browser για οδηγίες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπλοκάροντας τα cookies υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η λειτουργικότητα κάποιων διαδικτυακών τόπων ή να εμποδιστεί η πρόσβασή σας σε αυτά, γεγονός που εξαρτάται από τις επιλεγμένες λειτουργίες του προγράμματος πλοήγησής σας στο Internet (browser).

Μπορούν επίσης να διαγραφούν από το συγκεκριμένο δικτυακό browser, παρόλο που αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις δεν θα διατηρηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.aboutcookies.org.

Η συλλογή δεδομένων και η αξιοποίησή τους

Όταν ζητάτε πληροφορίες μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου, ίσως χρειαστεί να γνωρίζουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή Λογαριασμού ή υπογράφετε για να λαμβάνετε νέα ή πληροφορίες, χρειαζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα και άλλους περιορισμένους προσωπικούς προσδιορισμούς, τυπικά όνομα και αριθμό επικοινωνίας .

Αν ζητήσουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τότε θα εξασφαλίσουμε ότι η συλλογή και η χρήση αυτών γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την προστασία και την μυστικότητα των δεδομένων και το Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Δεδομένων 95/46/EC και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα στα Ηλεκτρονικά μέσα Επικοινωνίας 02/58/EC.

Δεν θα δώσουμε τις πληροφορίες αυτές σε κανέναν τρίτο χωρίς την άδειά σας. Αυτή και όλες οι υπόλοιπες μεταβιβάσεις θα παραμείνουν ασφαλείς και κάτω από τον δικό μας έλεγχο. Αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιο νέο σκοπό, πέρα από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν αρχικά, θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Για να ρωτήσετε σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Agrotopia, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σας εφοδιάσουμε με ένα ευανάγνωστο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς εντός 40 ημερών.  Θα χρειαστούμε γι’ αυτό αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Σας επιτρέπουμε να αντικρούσετε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς και εσείς, όπου είναι αποδεκτό, μπορείτε να σβήσετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα αυτά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δώσουμε στους επισκέπτες μας αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά θα αιτιολογήσουμε την άρνησή μας αυτή. Θα έχετε τη δυνατότητα να αντικρούσετε την απόφαση να αρνηθούμε να σας δώσουμε ένα αντίγραφο με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αποκάλυψη και επιλογή επισκέπτη

Για να σας σταλούν τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Επίσης αν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να κάνετε το αίτημά σας στο [email protected]

Παιδιά

Η Agrotopia αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων των παιδιών και δεσμεύεται να τα προφυλάσσει. Για αυτό το λόγο ενθαρρύνει τους γονείς και τους κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τις ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντά τους σχετικά με το Διαδίκτυο.

Ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει πολιτικές ασφάλειας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε υπό τον έλεγχό μας, τα οποία συμφωνούν πλήρως με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι σχεδιασμένα να εμποδίζουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ανάρμοστη χρήση και αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και άνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Συμμόρφωση Εχεμύθειας

Η πολιτική εχεμύθειας που διαθέτουμε είναι συμμορφωμένη με τις ακόλουθες νομικές πράξεις: Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Δεδομένων 95/46/EC και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα στα Ηλεκτρονικά μέσα Επικοινωνίας 02/58/EC. Με στόχο να καταδείξουμε ότι η πολιτική εχεμύθειας ταιριάζει με τις παραπάνω νομικές πράξεις, εθελουσίως δεσμευόμαστε με μια διαδικασία Αυτό – Αξιολόγησης και υπαγόμαστε στην εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα υπόκειται σε αναθεώρηση και σας προτείνουμε ένθερμα να ελέγχετε συχνά τη δήλωση εχεμύθειας μας.

Υπερσύνδεσμοι ( Hyperlinks)

Οι διαδικτυακοί τόποι της Agrotopia μπορεί να προσφέρουν συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους για την διευκόλυνσή σας και την παροχή πληροφοριών. Αν κάνετε αυτή τη σύνδεση, φεύγετε από τον διαδικτυακό τόπο της Agrotopia. Η Agrotopia δεν ελέγχει αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή τις πολιτικές εχεμύθειας που έχουν, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτή της Agrotopia. Δεν υποστηρίζουμε ή διενεργούμε αναπαρουσιάσεις για άλλους διαδικτυακούς τόπους.